Tài nguyên dạy học

Sắp xếp dữ liệu

**

SÓNG ĐÔI

?..."Mỗi nghề có một lời ru ..........Dở hay thầy cũng chọn ru khúc này" ST.

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Ảnh ngẫu nhiên

  Cuoc_doi_cua_mot_con_ca.flv Images_32.jpg Images_1.jpg Images_31.jpg Images18.jpg Images_171.jpg Images_14.jpg Images_29.jpg Images_33.jpg Images_30.jpg Images_12.jpg Images_23.jpg Banner_mhanh_.swf Banner_hanh.swf Phan_ung_nhanh.flv P_O2.flv NaOH___FeCl31.flv Na2SO4__BaCl2.flv Na_Cl2.flv

  ĐỌC BÁO

  .

  Chào mừng quý vị đến với website của Cao Thị Mỹ Hạnh Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
  Gốc > Quà tặng (bài viết) >

  TỔNG HỢP CODE HÌNH ĐẸP TRANG TRÍ KHỐI CHÍNH BLOG VIOLET

  Khối chính thì các code sau :

  Copy code – Không phải tiêu đề :  EM LÀM TOÁN LỚP 1  ( cái này tự đặt ở  khung tiêu đề tùy thích ,,, ) … rồi vào quản trị / chọn khối chức năng / Passt vào khung ( ô) văn bản  có thể nhúng mã HTML / Chọn cập nhật)

   

  CODE: EM LÀM TOÁN LỚP 1

   

  <center><img src=

  "http://i1128.photobucket.com/albums/m495/king651402/good1.gif"

  border="0"><br>

  <div class="content">

  <div style=

  "font-family: Verdana,Geneva,Lucida,'Lucida Grande'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 12px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; margin-bottom: 3px;">

  <input value="CLICK ĐỂ LÀM BÀI" style=

  "background:#FF9933; margin: 0px; padding: 0px; width: 165px; font-size: 12px;"

  onclick=

  "if (this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName ('div')[0].style.display != '') { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div') [1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = ''; this.innerText = ''; this.value = 'CLICK ĐÓNG LẠI'; } else { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div') [1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value = 'CLICK ĐỂ LÀM BÀI'; }"

  type="button"></div>

  <div style=

  "border: 0px inset ; margin: 0px; padding: 0px; min-height: 10px;">

  <div align="left">

  <center><iframe name="secondFrame" width="525px" height="460px"

  frameborder="0" scrolling="auto" src=

  "http://nttp.org/violet/tieuhoc/toanlop1.php"></iframe></center>

  </div>

  </div>

  </div>

  </center>

   

   

  Copy code – Không phải tiêu đề :  EM LÀM TOÁN LỚP 1  ( cái này tự đặt ở  khung tiêu đề tùy thích ,,, ) … rồi vào quản trị / chọn khối chức năng / Passt vào khung ( ô) văn bản  có thể nhúng mã HTML / Chọn cập nhật)

  Tiêu đề :

  EM LÀM TOÁN LỚP 1

  Văn bản có thể nhúng mã HTML

  <center><img src=

  "http://i1128.photobucket.com/albums/m495/king651402/good1.gif"

  border="0"><br>

  <div class="content">

  <div style=

  "font-family: Verdana,Geneva,Lucida,'Lucida Grande'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 12px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; margin-bottom: 3px;">

  <input value="CLICK ĐỂ LÀM BÀI" style=

  "background:#FF9933; margin: 0px; padding: 0px; width: 165px; font-size: 12px;"

  onclick=

  "if (this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName ('div')[0].style.display != '') { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div') [1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = ''; this.innerText = ''; this.value = 'CLICK ĐÓNG LẠI'; } else { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div') [1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value = 'CLICK ĐỂ LÀM BÀI'; }"

  type="button"></div>

  <div style=

  "border: 0px inset ; margin: 0px; padding: 0px; min-height: 10px;">

  <div align="left">

  <center><iframe name="secondFrame" width="525px" height="460px"

  frameborder="0" scrolling="auto" src=

  "http://nttp.org/violet/tieuhoc/toanlop1.php"></iframe></center>

  </div>

  </div>

  </div>

  </center>

  Cập nhật

   

  ====================================

   

  SƯU TẦM -TỔNG HỢP CODE HÌNH ẢNH  ĐẸP TRANG TRÍ KHỐI CHÍNH CỦA VIOLET

   

  1. Chúc các bạn một ngày mới thật nhiều hạnh phúc

   <p align="center"><embed src=

  "http://d.violet.vn/uploads/resources/612/ngay_moi.swf" width="520"

  height="250" type="application/x-shockwave-flash" wmode=

  "transparent" allowscriptaccess="never"></p>     

  2.1 Chào mừng quý thầy cô giáo đến với Website:

   <p align="center"><embed src=

  "http://d.violet.vn/uploads/resources/612/chao_web_3.swf" width=

  "520" height="250" type="application/x-shockwave-flash" wmode=

  "transparent" allowscriptaccess="never"></p>                                      

  2.2 Chào mừng quý thầy cô giáo đến với Website (2):

  <p align="center"><embed src=

  "http://d.violet.vn/uploads/resources/606/chao_web.swf" width="500"

  height="220" type="application/x-shockwave-flash" wmode=

  "transparent" allowscriptaccess="never"></p>

  3. Đôi ta đi thuyền trên sông  =  Đến nơi rồi em chẳng muốn rời chàng…

  <div class="content">

  <center><embed type="application/x-shockwave-flash" wmode=

  "transparent" style="width:500px;height:420px;" src=

  "http://d.violet.vn/uploads/resources/351/Cheo_thuyen.swf"></center>  </div>

  4. Quê hương - Nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người
  
   <p align="center"><embed src=
  
  "http://d.violet.vn/uploads/resources/612/QUE_HUONG_2.swf" width=
  
  "500" height="250" type="application/x-shockwave-flash" wmode=
  
  "transparent" allowscriptaccess="never"></p> 
  

  4.A Quê hương:

  <center><object > <embed src= "http://d4.violet.vn/uploads/blogs/blogs2/760693/layout/Quehuong.swf"  quality="high" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="300"></embed></object></center> 

   
  

  5. Ngày 8/3 và đồng hồ lịch

  <center><embedsrc=

  "http://d.violet.vn/uploads/resources/504/thiep831.swf"quality=

  "high" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash"

  width="500" height="350"></center>

  6. Tết nhâm thìn:

  <embed src="https://d4.violet.vn/uploads/blogs/754022/layout/Chucmungnammoikhongnen.swf"

  width="550" height="170"align="middle"

  type="application/x-shockwave-flash"allowScriptAccess="always"wmode="transparent"base="http://d4.violet.vn/uploads/blogs/754022/layout/"pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"                       

  </object>     </div>

  7. PHẦN MỀM ỨNG DỤNG
  
  <div class="content"><embed src=
  
  "http://d.violet.vn/uploads/resources/212/pmthanhcong2.swf"
  
  quality="high" wmode="transparent" type=
  
  "application/x-shockwave-flash" width="500" height="250"> 
  
  <embed type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess=
  
  "never" src=
  
  "http://i173.photobucket.com/albums/w49/chiplove9xpro/Flash/Share/chiploveFlashloader.swf?file=http://vn.pijaja.com/Portals/0/UserFiles/User456/Flash1.swf&amp;scalemod=true"
  
  wmode="transparent" width="100%" height="150">                     </div>
  

  8. LÃO ÔNG  ĐI THUYỀN CÂU CÁ

  <div class="content">

  <embed src="http://d.violet.vn/uploads/resources/505/Ta_nguoi_2.swf"

  pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type=

  "application/x-shockwave-flash" name="obj1" width="510" height=

  "380"> </div>

  8.1. ÔNG GIÀ CÂU CÁ

  <p align="center"><embed src=

  "http://d.violet.vn/uploads/resources/603/ong_gia_cau_ca_2.swf"

  width="520" height="230" type="application/x-shockwave-flash"

  wmode="transparent" allowscriptaccess="never"></p>

  9. MỤC ĐỒNG – LÀNG QUÊ VIỆT NAM

  <div class="content">
  
  <center><object><embed src=
  
  "http://d.violet.vn/uploads/resources/617/Lang_que1b3.swf" wmode=
  
  "transparent" type="application/x-shockwave-flash" width="530"
  
  height="250"></object></center></div>
  

  10. BẦU TRỜI – TRÁI TIM

  <p align="center"><embed src=

  "http://d.violet.vn/uploads/resources/599/chao_web_5.swf" width="520" height="200" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" allowscriptaccess="never"></p>

  11. PHẬT DI LẶC:

  <p align="center"><embed src=

  "http://d.violet.vn/uploads/resources/603/phat_di_lac.swf" width="520" height="220" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent"allowscriptaccess="never"></p>

  12 CÚNG PHẬT

  <p align="center"><embed src=
  
  "http://d.violet.vn/uploads/resources/603/cung_phat.swf" width="520" height="300" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" allowscriptaccess="never"></p>                     
  

  13.ÔNG TÁO VỀ TRỜI :

  <p align="center"><embed src=
  
  "http://d.violet.vn/uploads/resources/599/tao_chau_troi.swf" width="520" height="220" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" allowscriptaccess="never"></p>
  

  14. EM BÉ CHÚC TẾT

  <p align="center"><embed src=
  
  "http://d.violet.vn/uploads/resources/603/em_be_chuc_tet.swf"width="520" height="220" type="application/x-shockwave-flash"wmode="transparent" allowscriptaccess="never"></p>                     
  

  15. SÔNG NƯỚC QUÊ HƯƠNG

  <p align="center"><embed src=

  "http://d.violet.vn/uploads/resources/599/song_nuoc_que_huong.swf"

  width="520" height="220" type="application/x-shockwave-flash"

  wmode="transparent" allowscriptaccess="never"></p>

  16. BA TIÊN NỮ

  <p align="center"><embed src=
  
  "http://d.violet.vn/uploads/resources/495/ynhhlp_16_1_b9cc9cc9be240a2.swf"
  
  width="520" height="350" type="application/x-shockwave-flash"
  
  wmode="transparent" allowscriptaccess="never"></p> 
  

  17. THIẾU NỮ BÊN KHÓM TRÚC

  <div class="content">
  
  <center><embed src="http://d.violet.vn/uploads/resources/495/05.swf" wmode=
  
  "transparent" type="application/x-shockwave-flash" width="530"
  
  height="345"></center></div>
  
  18. QUỐC HOA VIỆT NAM
  
  <p align="center"><embed src="http://d.violet.vn/uploads/resources/496/Quoc_hoa_Vietnam.swf"
  
  width="520" height="350" type="application/x-shockwave-flash"
  
  wmode="transparent" allowscriptaccess="never"></p>                     
  

  18. THI TIẾNG ANH  OLYM PIA

  <div class="content">
  
  <center><a href="http://www.violympic.vn"><img src=
  
  "/uploads/resources/blog/734111/layout/tgt.gif" border="0" alt=
  
  "tgt" title="tgt" width="200" height="70"></a><Br></center>
  
  <a href="http://ioe.goonline.vn/" title="Olympic Tiếng anh"
  
  target="blank"><embed src=
  
  "http://d.violet.vn/uploads/resources/505/Olimpic.swf" width="200"
  
  height="70" wmode="transparent" type=
  
  "application/x-shockwave-flash"></a></div>
  
  19. TUYÊN NGÔN ĐẦU TIÊN
  
  <div class="content">
  
  <embed height="300" width="550" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" src=
  
  "http://d.violet.vn/uploads/resources/625/Nam_quoc_son_ha__Ly_Thuong_Kiet.swf"
  
  type="application/x-shockwave-flash"></div>
  
  20.DÙNG BÁNH - UỐNG TRÀ 
  
  <div class="content">
  
  <center><object><embed src="http://www.xcwhw.cn/fla/jrxq/516.swf"
  
  quality="high" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash" width="550" height="350"></object></center></div>
  
  21.HỌC - HỌC NỮA - HỌC MÃI
  
  <div class="content">
  
  <center><object><embed src=
  
  "http://d.violet.vn/uploads/resources/625/SACH_NEN_VA_HOA.swf"quality="high" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash" width="550" height=
  
  "300"></object></center></div>
  

  22. HOA HỒNG – LÒNG CHIM

  <div class="content">

                        <center><embed src=

  "http://d.violet.vn/uploads/resources/193/ffa1a671.swf" quality=

  "high" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash"

  width="520" height="450"></center>   </div>

  23. AL BUM HOA CỎ MÙA XUÂN

  <div class="content">

  <embed src="http://d.violet.vn/uploads/resources/625/ambum_500x300.swf" width="500" height="300" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent"allowscriptaccess="never">                               </div>

  24. TRA PHONG THỦY XEM NGÀY<

   <div class="content">

   <iframe name="phongthuy" frameborder="0" src=http://www.tracuuphongthuy.com/phongthuy.html?tmpl=component"

  width="500" height="500"></iframe></div>

  24.  NĂM MỚI  - QUÝ TỴ 2013:

  24.A

  <div class="content">

  <embed src="http://d.violet.vn/uploads/resources/607/cm_NM_bong_dao.swf" width="500" height="300" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent"allowscriptaccess="never">  </div>

  24.B

  <div class="content">

  <embed src="http://d.violet.vn/uploads/resources/351/2013b.swf" width="500" height="300" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent"allowscriptaccess="never">                     </div>

  24. C

  <div class="content">

  <embed src="http://d4.violet.vn/uploads/blogs/758784/layout/BannerXuan2013.swf
  

  " width="500" height="300" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent"allowscriptaccess="never">  </div>

   

  25. THIÊN NHIÊN TƯƠI ĐẸP.

  A. Thiên nhiên tươi đẹp 2

  <p align="center"><embed src=
  
  "http://d.violet.vn/uploads/resources/496/thien_nhien_2.swf" width=
  
  "520" height="250" type="application/x-shockwave-flash" wmode=
  
  "transparent" allowscriptaccess="never"></p>
  

  B. Thiên nhiên tươi đẹp 3

  <p align="center"><embed src=
  
  "http://d.violet.vn/uploads/resources/496/thien_nhien_3.swf" width=
  
  "520" height="250" type="application/x-shockwave-flash" wmode=
  
  "transparent" allowscriptaccess="never"></p> 
  

   

  LINH TINH :

  19. TỪ ĐIẾN CÁC LOẠI
  
  <div class="content">
  
                   <center><a href=
  
  "http://mangvn.org/nukeviet/modules.php?name=Dictionary"><img src=
  
  "http://mangvn.org/nukeviet/images/modules/Dictionary/dict_logo.gif"
  
  border="0" width="116" height="19"></a>
  
  <form name="vdict" method="get" action=
  
  "http://vdict.com/gateway.php" target="_blank"><input name="word"
  
  type="text" id="word" size="18" maxlength="100"><br>
  
  Tra theo từ điển:<br>
  
  <select name="dictionary">
  
  <option value="0">Tất cả các từ điển</option>
  
  <option value="1" selected>Từ điển Anh - Việt</option>
  
  <option value="2">Từ điển Việt - Anh</option>
  
  <option value="3">Từ điển Việt - Việt</option>
  
  <option value="4">Từ điển Việt - Pháp</option>
  
  <option value="5">Từ điển Pháp - Việt</option>
  
  <option value="6">Từ điển Tin học</option>
  
  <option value="7">Từ điển Anh - Anh</option>
  
  </select><br>
  
  <br>
  
  <input type="submit" name="Submit" value="Tra từ"> <input type=
  
  "reset" value="Làm lại"></form>
  
  <br></center></div>
  
  <div class="bottom"></div></div>
  
  <div class="side-block6 ">
  

   

  22. NHÀ GIÁO VIỆT NAM       

  A.Chúc bạn ngày mới hạnh phúc thật nhiều ...

  <p align="center"><embed src=

  "http://d.violet.vn/uploads/resources/612/ngay_moi.swf" width="520"height="250" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" allowscriptaccess="never"></p>    

  B. Chào mừng quý Thầy cô đến với Website

  <p align="center"><embed src=

  "http://d.violet.vn/uploads/resources/612/chao_web_3.swf" width="520" height="250" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" allowscriptaccess="never"></p>                                     

  B1. Chào mừng quý Thầy cô đến với Website

  <p align="center"><embed src=

  "http://d.violet.vn/uploads/resources/606/chao_web.swf" width="500"height="220" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" allowscriptaccess="never"></p>

  <div class="content">

   

   

  XEM BÓI --- CHO VUI

  1. XEM NĂM SINH CON:

   <div class="content">

   <iframe name="phongthuy" frameborder="0" src="http://www.tracuuphongthuy.com/xem-nam-sinh-con.html?tmpl=component"width="500" height="500"></iframe> </div>

  2. XEM NĂM XÂY NHÀ

   <div class="content">

  <iframe name="phongthuy" frameborder="0" src=

  "http://www.tracuuphongthuy.com/xem-tuoi-xay-nha.html?tmpl=component"

  width="500" height="500"></iframe> </div>

   


  Nhắn tin cho tác giả
  Phạm Sa Kin @ 21:29 26/02/2014
  Số lượt xem: 3395
  Số lượt thích: 0 người
  Avatar

  Nhiều code ... nhưng chèn vào blog violet của nình ít thôi . nếu chèn nhiều nặng Web đó

  Avatar

  cảm ơn quà tặng của thầy SA KIN.

  Avatar

   

  887119

  KHI MỞ MỘT TRANG WEB (BLOG - VIOLET)

  TRÊN CÙNG CỦA BANMER PHÍ TRÊN GÓC PHẢI CÓ CÂU CHÒA MỪNG . NHƯ : Xin chào thầy Phạm Sa Kin (Gia nhập trang này) (Thoát)

  TRÁI CHUỘT CHỮ GIA NHẠP TRANG NÀY  SAU ĐÓ NHẤP TRÁI VÀO Ô ĐỒNG Ý 
  =====LÀ THÀNH VIÊN RỒI ĐÓ
   
   
  Gửi ý kiến